Objekti izvedeni u 2003 godini

.

 

07. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije Lamele L6b, L6c i L5 na SPC "RAKOVICA" u Beogradu . Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd


08. Izvođenje odvodnjavanja sa platoa (Lamele L6b, L6c i L5) na objektu SPC "RAKOVICA" u Beogradu .   Naručilac: "ENJUB" A.D.Beograd.


09. Izvođenje radova na instalacijama drenažne i kišne kanalizacije u preduzeću IGM "OPEKA"  u Smederevskoj Palanci. Naručilac:  IGM "OPEKA" A.D. Smed. Palanka.