Objekti izvedeni u 2006 godini

.

 

21. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na mokrim čvorovima u O.Š. "SVETI SAVA" u Mladenovcu. Naručilac: Biro za inženjering "INGRAD"  Mladenovac.


22. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na stambenom objektu u Beogradu u ul. Ohridska br. 5. Naručilac: "MAJPERS" D.O.O. Beograd.


23. Izvođenje radova na instalacijamavodovoda i kanalizacije na objektu  "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " krilo B u Beogradu. Naručilac: "IZOLINVEST" D.O.O.  Beograd.


24. Izrada projekta izvedenog stanja instalacija vodovoda i kanalizacije objekta  "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " u Beogradu. Naručilac: "DOM UČENIKA SREDNJE ŽELEZNIČKE ŠKOLE " Beograd.


25. Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na adaptaciji prostorija Ro službe opšte bolnice "STEFAN VISOKI"  u Smederevskoj Palanci. Naručilac: OPŠTA BOLNICA "STEFAN VISOKI" Smed. Palanka.


26. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu TPS CENTAR "PARKING PROSTOR" u Smederevskoj Palanci, ukupne površine: 7.800 m², broj stanova: 68 i broj lokala: 27. Naručilac: "IP-NEIMAR-CO" D.O.O. Beograd.


27. Izvođenje radova na instalacijama vazduha, vodovoda i kanalizacije na objektima STOMATOLOŠKOG FAKULTETA u Beogradu u ul. Rankeova i ul. Dr. Subotića. Naručilac: GTP "TREŠNJA"  Beograd.


28. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu VIŠEPORODIČNA STAMBENA ZGRADA u ul. Miloja Đaka blok 43 u Beogradu. Naručilac: GTP "TREŠNJA"  Beograd.