Objekti izvedeni u 2007 godini

.

 

29. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu firme "DUXON" u Beogradu, ukupne površine: 650 m². Naručilac: "DUXON" D.O.O. Beograd.


30. Izvođenje radova na intalacijama vodovoda i kanalizacije na izgradnji poslovnog objekta industrijske hale za preradu kamena u selu Topola preduzeća "MARMOR HOTAVLJE" D.O.O. Naručilac: "DIKI-MIKI" D.O.O. Mladenovac.


31. Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji  Motela "STARI HRAST" u Markovcu. Naručilac: UR "STARI HRAST" Markovac (pogledaj galeriju)


32. Izrada idejnog rešenja i glavnog projekta vodovoda i kanalizacije Administrativne zgrade u Banja Luci  ukupne neto korisne površine 2900m². Naručilac: "MILOSAVLJEVIĆ I SARADNICI" D.O.O. Smed. Palanka.


33. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu u ul. Zlatiborska br. 34 preduzeća "VINET" D.O.O. u Smederevskoj Palanci. Naručilac: "VINET" D.O.O. Smed. Palanka.


34. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji poslovnog prostora preduzeća "KRUG" D.O.O. u Beogradu. Naručilac: "KRUG" D.O.O. Beograd.