Objekti izvedeni u 2009 godini

.

 

39. Izvođenje građevinskih radova za kanale spoljnog razvoda toplovoda i spoljnjem uređenju terena na stambenom objektu  Blok 2.14, parcela 3, lamele 4,5,6 i 7 i parcela 4, lamele 8,9 i 10 u naselju Kamendin  u Zemun Polju. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).


40. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  na stambeno-poslovnom objektu u ul. Borisavljevićeva br. 37 u Beogradu, broj stanova: 11. Naručilac: "CASA INŽENJERING" D.O.O.  Beograd.


41. 2009. - Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  na objektu O.Š. u naselju Kaluđerica u Beogradu, ukupne površine: 5.600 m². Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd.


42. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  na rekonstrukciji mokrih čvorova na zgradi starog Generalštaba "objekat  1"  u ul. Kneza Miloša br.33 u Beogradu.  Naručilac: GTP "TREŠNJA"  Beograd.


43. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na rekonstrukciji kanalizacije na pijaci Zemun u Beogradu. Naručilac: JKP "GRADSKE PIJACE" Beograd.


44. Izrada bravarskih radova na ojačanju krovne konstrukcije na poslovnom objektu preduzeća  "PODRUM RADOVANOVIĆ" u Krnjevu.  Naručilac: " PODRUM RADOVANOVIĆ", Krnjevo.