Objekti izvedeni u 2010 godini

.

 

45. Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na pijaci "BLOK 44" na Novom Beogradu. Naručilac: JKP "GRADSKE PIJACE" Beograd.


46. Izvođenje radova na izradi vodovodne mreže na pijaci Banovo brdo u Beogradu. Naručilac: "VITON" D.O.O. Beograd.


47. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  za stambeno-poslovne objekte B2.3 i B2.1-2 zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, ukupne površine: 20.054 m². Naručilac: GP"ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).


48. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije  na stambenom objektu B1.3 na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu, ukupne površine: 4.000 m², broj stanova: 46. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).


49. Izrada gipsersko-molerskih radova na objektima:  Upravna zgrada i magacinski prostor preduzeća  "CMANA PROMET" u Krnjevu. Naručilac: "CMANA PROMET", Krnjevo.