Objekti izvedeni u 2011 godini

.

 

50. Izvođenje fasaderskih radova na objektu KDU u ul. Vinogradarski venac br. 42 u naselju Cerak 2 u Beogradu. Naručilac: "ESAL" D.O.O.Beograd.


51. Izvođenje unutrašnjih i spoljašnjih instalacija V+K na izgradnji OŠ  "DRAGAN  LUKIĆ" na Bežanijskoj Kosi "Škola za 100 dana", ukupne površine: 7.500 m². Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd.


52. Izvođenje instalacija V+K stambeno-poslovnog objekta ul. Ristin potok – Veliki Mokri lug u Beogradu, ukupne površine: 765 m². Investitor: "BANSEK TRADE" D.O.O., Beograd.


53. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih radova na izgradnji isklopive osmosedne gondole "Jabučko ravnište" u ski centru Stara planina. Naručilac: JP "SKIJALIŠTA  SRBIJE", Beograd (pogledaj galeriju).


54. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem mašinskih radova na izgradnji fiksne četvorosedne žičare "Babin zub" u ski centru Stara planina. Naručilac: JP "SKIJALIŠTA  SRBIJE", Beograd (pogledaj galeriju).


55. Izvođenje spuštenih plafona na stambenom objektu B 1.3 na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).


56. Izvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije na objektu: GP-1, blok 1.6 u naselju Kamendin-Zemun polje, Lamele 1, 2, 3 i 4. Ukupne površine: 7.848 m², broj stanova: 88. Naručilac: GP "GRADITELJ-BEOGRAD" A.D. Beograd (pogledaj galeriju).


57. Radovi na izradi vodovodnih i kanalizacionih instalacija na objektu: Dečiji vrtić "BURJAN" u Požarevcu, ukupne površine: 1.600 m². Naručilac: "JUGOGRADNJA" D.O.O., Beograd.


58. Izvođenje unutrašnje i spoljne instalacije vodovoda i kanalizacije na objektu: KDU u bloku između ulica Grčke, Nede Spasojević i Marka Ristića na Bežanijskoj Kosi na Novom Beogradu, ukupne površine: 1.886 m². Naručilac: GP  "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" A.D., Beograd (pogledaj galeriju).


59. Izvođenje fasade od "ETERNIT" ploča na objektu: B3B.1 na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu. Naručilac: "ESAL" D.O.O.Beograd.


60. Sanacija krova Osnovnog suda u Smederevu – Sudska jedinica u Velikoj Plani. Naručilac: Osnovni sud u Smederevu.


61. Izvođenje fasade od "ETERNIT" ploča na objektu: B1.2 na lokaciji zapadno od ulice Dr. Ivana Ribara na Novom Beogradu. Naručilac: "ESAL" D.O.O.Beograd.