Objekti izvedeni u 2014. godini

.

 

88. Izvođenje radova na adaptaciji prostorija sanitarnog čvora na Odeljenju opšte hirurgije Opšte bolnice‚‚Stefan Visoki‚‚ u Smederevskoj Palanci, Naručilac: Opšta bolnica ‚‚Stefan Visoki‚‚, Smed. Palanka;

89. Izvođenje radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije na objektu: Opšte bolnice u ul. Bratstva i jedinstva br.135 u Požarevcu. Naručilac: ‚‚Jugogradnja‚‚ d.o.o., Beograd;

90. Izvođenje radova na rekonstrukciji plafona i molerski radovi na objektu: MZ Braća Vujović u Požarevcu. Naručilac: JP ‚‚Direkcija za izgradnju grada Požarevca‚‚, Požarevac;

91. Izvođenje radova na rekonstrukciji dela spoljne kanalizacione mreže za potrebe Doma učenika srednje železničke škole u ul. Zdravka Čelara br.14 u Beogradu. Naručilac: Dom učenika srednje železničke škole, Beograd;

92. Izvođenje radova na renoviranju mokrog čvora II sprata na objektu: GAK‚‚Narodni front‚‚ u Beogradu. Naručilac: Ginekološko akušerska klinika‚‚Narodni front‚‚, Beograd;

93. Izvođenje radova na rekonstrukciji bine u Domu kulture Ćirakovac. Naručilac: JP‚‚Direkcija za izgradnju grada Požarevca‚‚, Požarevac;

94. Izvođenje radova hidro-tehničkih instalacija na izgradnji objekta u ul. Sanje Živanović br.11 u Beogradu. Naručilac: ‚‚MBA Miljković‚‚ d.o.o., Beograd;

95. Izvođenje zanatsko-instalaterskih radova na instalacijama grejanja, ventilacije i klimatizacije na objektu: PU ‚‚Dečje carstvo‚‚ u Velikoj Plani. Naručilac: PU‚‚Decje carstvo‚‚, Velika Plana;

96. Izvođenje instalacija vodovoda I kanalizacije na stambenom objektu: ‘’Orlovsko naselje’’ u Mirijevu. Naručilac: GP’’’Zlatibor-gradnja Beograd’’ a.d., Beograd;

97. Izrada hidrantske mreže na Ekološkom domu u Požarevcu. Naručilac: JP’’Direkcija za izgradnju grada Požarevca’’, Požarevac;

98. Izvođenje hidrotehničkih I dela termotehničkih instalacija na objektu za povremeni I privremeni boravak ‘’Predah plus’’ u ul. Šekspirova br.8 u Beogradu. Naručilac: GP’’Zlatibor-gradnja Beograd’’ a.d., Beograd;

99. Izvođenje radova postavljanja laminate I krečenje zgrade na objektu MZ Bratinac. Naručilac: JP’’Direkcija za izgradnju grada Požarevca’’, Požarevac;

100. Izvođenje radova krečenja prostorija I ugradnja laminate na objektu: MZ Kasidol. Naručilac: JP’’Direkcija za izgradnju grada Požarevca’’, Požarevac;

101. Izvođenje radova na izgradnji zelene pijace u Smoljincu. Naručilac: JP’’Direkcija za izgradnju opštine Malo Crniće’’, Malo Crniće;

102. Izvođenje radova na rekonstrukciji dela spoljne I unutrašnje vodovodne mreže za potrebe Doma učenika srednje železničke škole u Beogradu. Naručilac: Dom učenika srednje železničke škole, Beograd;

103. Izvođenje radova na adaptaciji dela poslovnog prostora RTV ‘’Homolje’’ u Žagubici. Naručilac: Kulturno prosvetni centar ‘’Jovan Šerbanović’’, Žagubica;

104. Izvođenje radova na izgradnji primarne mreže sa opremom za navodnjavanje koja se postavlja na primarnu mrežu na katastarskim parcelama 994, 995/1, 996, 997, 998 KO Baničina. Naručilac: Poljoprivredno savetodavna I stručna služba Smederevo d.o.o., Kolari;

105. Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova, prostorija osoblja na održavanju I čajne kuhinje Osnovnog suda u Smederevu. Naručilac: Osnovni sud u Smederevu, Smederevo.