Objekti izvedeni u 2015. godini

.

 

106. Izvođenje radova na sanaciji Vrtića "PETAR PAN", u ul. Trg Heroja br.21. , Smederevska Palanka. Naručilac: PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ", Smederevska Palanka;

107. Izvođenje radova na nadogradnji postojećeg poslovnog objekta P+1+Pk u Zemun polju. Naručilac: "DUXON" d.o.o., Beograd;

108. Izvođenje radova na popravkama objekta MZ Čačalica. Naručilac: JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA POŽAREVCA", Požarevac;

109. Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenameni proizvodnog objekta u ugostiteljski Po+Pr+1, u ul. Crvene armije br.1, Smederevska Palanka. Naručilac: "GLAMS" d.o.o. Smederevka Palanka;

110. Izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama u okviru kompleksa KBC Dr. Dragiša Mišović u Beogradu. Naručioc: "MODULOR" D.O.O. , Beograd;

111. Izvođenje radova na instalaciji vodovoda I kanalizacije na objektu Centralne kuhinje PU "Sunce" u Beogradu. Naručilac: GP "ZLATIBOR GRADNJA A.D. BEOGRAD" , Beograd;

112. Izvođenje radova na sanaciji objekta "Pordche Ada" u ul. Radnička br. 14, Beograd. Naručilac: "PLAN PROJECT MMP" D.O.O., Beograd;

113. Izvođenje radova na izradi vodovodnih i kanalizacionih instalacija I hidrantske mreže na objektu Univerzitet u Beogradu-Stomatološki fakultet u ul. Rankeova br. 4. u Beogradu. Naručilac: "JUGOGRADNJA" D.O.O. ,Beograd;

114. Izvođenje radova na sanaciji vodovodne mreže u centralnoj kuhinji PU "ČIKA JOVA ZMAJ", u ul. Jasenička bb, Smederevska Palanka. Naručilac: PREDŠKOLSKA USTANOVA "ČIKA JOVA ZMAJ", Smederevska Palanka;

115. Izvođenje radova na hidrotehničkim instalacijama na objektu svlačionica u bloku B, na otvorenom plivalištu na Košutnjaku u Beogradu. Naručilac: "JUGOGRADNJA" D.O.O., Beograd;