Motel "STARI HRAST" u Markovcu.

.

Izvođenje građevinskih radova na adaptaciji  Motela "STARI HRAST" u Markovcu.

Naručilac: UR "STARI HRAST" Markovac.