Stambeni obj. u ul. Laze Jovanovića u Zemunu

.

 

Narucilac: GP  "ZLATIBOR-GRADNJA BEOGRAD" A.D.,Beograd.