vodotermika-logo

Postavljanje hidrotehničkih i termotehničkih instalacija

OPREMA


Oprema - kadar - saradnici

Firma poseduje svu neophodnu specijalizovanu, najsavremeniju opremu za brzu, kvalitetnu i efikasnu izradu spoljnih i unutrasnjih hidrotehnickih instalacija, stručan kadar, kao i kvalitetne saradnike za izradu projektno-tehnicke dokumentacije i svih gradjevinsko zanatskih radova.